KAportal ViK ispravio greške i dobio zeleno svjetlo za Aglomeraciju Karlovac - Duga Resa - Radovi vrijedni oko 410 milijuna kuna kreću nagodinu | Karlovački informativni web portal

ViK ispravio greške i dobio zeleno svjetlo za Aglomeraciju Karlovac – Duga Resa – Radovi vrijedni oko 410 milijuna kuna kreću nagodinu

– Nakon što smo u travnju dobili četvrti put odbijenicu sa četiri primjedbe Jaspersa, raskinuli smo ugovor s dotadašnjim konzultantom, angažirali novog, presložili svoje redove, izradili gotovo novu studiju izvodivosti, novu analizu troškova i koristi, novi aplikacijski paket i novi elaborat zaštite okoliša, u potpunosti promijenili za ovu prijavu najbitnije dokumente. Početkom rujna predali smo to Hrvatskim vodama, koje šalju Ministarstvu zaštite okoliša, a jučer na sastanku s predstavnicima Jaspersa prezentirali sve što smo mijenjali jer smo time ispravljali pogreške i usmeno dobili pozitivno mišljenje. Predstoji nam još 30 dana formalizacije i, optimistično, krajem listopada, početkom studenog očekujemo odobrenje Jaspersa, izjavio je na današnjoj pressici direktor Vodovoda i kanalizacije Nikola Rogoz, govoreći o najvećem komunalnom projektu u gradu, Karlovcu II ili Aglomeraciji Karlovac – Duga Resa.

Njime će biti izgrađeno više od 65 i rekonstruirano 7 kilometara kanalizacije, te rekonstruirano 56 kilometara vodovodne mreže na području Karlovca, Duge Rese i Barilovića, izgrađeno 27 crpnih stanica, retencija i solarne sušionice mulja na pročistaču u Mekušju… Vrijedan je oko 410 milijuna kuna, od kojih je većina bespovratnih, europskih.

No, prijava, predana u siječnju, u travnju je odbijena s primjedbama Jaspersa na vrste cjevnog materijala za vodoopskrbu i odvodnju, jediničnu cijenu radova po dužnom metru, financijski udio EU sredstava u ukupnom projektu, te ukupnu dužinu rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na području Karlovca.

 • Ovo potonje jest smanjeno, ali se od gradnje nije odustalo; dio koji je izdvojen, sufinancirat će Hrvatske vode. EU, naime, sufinancira ono što smatra financijski isplativim, ne i rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u kojem nema gubitaka koliko u ostalom.

  – Kroz projekt će biti obnovljeno 56 kilometara vodoopskrbne mreže, od čega su 34 kilometra ili 39 milijuna kuna, prihvatljiva za sufinanciranje, a 22 kilometra, odnosno, 26 milijuna kuna, neprihvatljivo i sufinancirat će se sredstvima Hrvatskih voda. Ali, sve će biti izvedeno kroz jedinstven ugovor o radovima i u okviru ovog projekta, pojasnila je Davorka Stepinac, dodavši da je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže usklađena s koncepcijskim rješenjem gubitaka u mreži.

  Radovi bi, ovisno o tome koliko će trajati odabir izvođača, trebali krenuti iduće godine, a završeni moraju biti do kraja 2023. Nositelj projekta je ViK, partneri Županija, gradovi Karlovac i Duga Resa, Općina Barilović i Komunalno Duga Resa.

  KAportal.hr

 • Jedan komentar

  1. Od izjave gradonačelnika da primjedbe Jaspersa nisu dramatične
   http://kaportal.rtl.hr/mandic-tvrdi-da-karlovac-ii-nije-upitan-nece-biti-penala-ali-ni-radova-do-kraja-godine-primjedbe-jaspersa-nisu-dramaticne/
   došlo se do sljedećeg:
   “raskinuli smo ugovor s dotadašnjim konzultantom, angažirali novog, presložili svoje redove, izradili gotovo novu studiju izvodivosti, novu analizu troškova i koristi, novi aplikacijski paket i novi elaborat zaštite okoliša, u potpunosti promijenili za ovu prijavu najbitnije dokumente”
   Kolika je vrijednost ispravljanja nedramatičnih primjedbi?

  Odgovori