KAportal Impressum | Karlovački informativni web portal

Impressum

kaportal-logo

KAportal – informativni web portal Karlovca i Karlovačke županije

Nakladnik: RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Sjedište: Krapinska 45, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 009, E-mail: rtl@rtl.hr, Web: www.rtl.hr

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080451968,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

IBAN: HR4623300031100217010 kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Henning Tewes
Zamjenik predsjednika Uprave: Ivan Lovreček

Proizvodnja/produkcija sadržaja, uredništvo i prodaja oglasnog prostora

Kraft Draft d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 14,  47000 Karlovac

Redakcija: Dr. Vladka Mačeka 14, Karlovac

Telefon: 047/601-274, E-mail: redakcija@kaportal.hr

Glavni urednik: Vedran Gvožđak

Direktor: Robert Fajt

Novinari i suradnici: Darko Lisac, Ljiljana Vanjak, Tihomir Ivka, Ida Magličić Zinaja, Lovro Zaplatić, Nikola Vuljanić, Danko Fajt.

Urednik sportske rubrike, KAŠonline: Marijan Bakić.

kas-logo-maliKAŠonline je sportski web magazin grada Karlovca i Karlovačke županije. Počeo je izlaziti 1998. godine u tiskanom izdanju dok je 2010. godine dobio svoj online oblik. Neprekidno s vama već 18 godina.

ISSN: 1847-9219

Odlukom Vijeća za elektroničke medije, KAportal je kao pružatelj elektroničke publikacije http://www.kaportal.hr upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija.

KAportal je online od 1. travnja 2010. godine.
Dinamika osuvremenjavanja: Dnevna

Kraft Draft d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 14, 47000 Karlovac, Hrvatska. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu. MB: 02614596, OIB: 33301420608. Transakcijski račun – IBAN: HR832400 0081 1100 62877. Temeljni kapital iznosi 21.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Član Uprave: Robert Fajt

Marketing 

Za informacije o uvjetima oglašavanja na KAportalu, obratite se na jedan od navedenih kontakata:

Telefon: 047/601-274, 091/240-2211

digital.sales@rtl.hr

marketing@kaportal.hr