KAportal Franak slavi pobjedu, ali HUB ima drukčiji pogled na presudu: Sudovi će morati pojedinačno odlučivati | Karlovački informativni web portal

Franak slavi pobjedu, ali HUB ima drukčiji pogled na presudu: Sudovi će morati pojedinačno odlučivati

Pala je konačna presuda u slučaju Franak! Vrhovni sud presudio je da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarcima. Svih osam domaćih banaka, protiv kojih je pokrenuta tužba, krive su za nezakonito i nepošteno postupanje. Presuda Vrhovnoga suda konačan je pravorijek nakon kojeg dužnici u švicarskim francima mogu tražiti povrat preplaćenog u pojedinačnim sudskim postupcima. No, banke se unatoč presudi ne predaju.

RTL.hr

  • Odgovori