KAportal VIDEO Zbog blatnjave Korane i Mrežnice sastao se Stožer civilne zaštite - spušta se razina jezera HE Lešće, ronioci će istražiti potez Katići-Dobrenići, dron sječu šuma... | Karlovački informativni web portal

VIDEO Zbog blatnjave Korane i Mrežnice sastao se Stožer civilne zaštite – spušta se razina jezera HE Lešće, ronioci će istražiti potez Katići-Dobrenići, dron sječu šuma…

Blatnjava najprije Korana, a onda i Mrežnica, odnosno, zamućenost rijeka bili su povod današnjoj sjednici Stožera civilne zaštite Karlovačke županije koji je, između ostalog, zaključio: spušta se nivo jezera HE Lešće, ronioci će istražiti korito Mrežnice na potezu Katići – Dobrenići, dron nadzirati lokacije na kojima je povećana sječa šuma, Zavod za javno zdravstvo kontrolirati kakvoću rijeka, a Hrvatske vode podnositi dnevna izvješća o njihovu bistenju.

U priopćenju navode:

Logično je da su žitelji Karlovačke županije i turisti zabrinuti i pitaju se za uzroke. Spominju se nekontrolirana sječa šuma, posebno privatnih. U osam godina rada HE Lešće žitelji uz rijeku Dobru i Mrežnicu svjedoče promjene. Konačno, u ovoj godini smo svjedoci četiri rekordna nikad zabilježena povijesna vodostaja – dva na Korani i dva na Mrežnici. Ono što se sigurno može zaključiti da je između ostalog, uzrok u globalnim klimatskim poremećajima.

 • Stožer je zaključio i zadao zadatke:

  U tijeku je spuštanje za dva metra razine vode akumulacijskog jezera HE Lešće – u akumulaciji nisu zabilježeni gubici vode, ali je iz preventivnih razloga odlučeno da se razina spusti;

  Angažirat će se profesionalni ronioci sa zadatkom zarona u Mrežnicu u općini Generalski Stol na potezu Katići – Dobrenići, na mjestu gdje su se prošle godine pojavile hladne vrulje i gdje se sada pojavilo zamućenje;

  Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nastavlja s mjerenjima kakvoće riječne vode u općini Generalski Stol, u gradu Dugoj Resi i gradu Karlovcu;

  Angažirat će se snimanje dronom posebno na lokacijama gdje dolazi do povećane sječe privatnih šuma;

  Hrvatske vode će davati dnevna izvješća o bistrenju vode;

  Nakon normalizacije, planiraju se istraživački radovi zbog utvrđivanja stanja, npr. puštanje boje, meteo stanice, telemetrijski uređaji;

  Vodoopskrba u Karlovačkoj županiji nije upitna, a za opskrbu pitkom vodom stanovnika dijela općine Generalski Stol spremna je cisterna;

  U pripremi je sanacija kamenog nabačaja na ušću Korane u Kupu;

  Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije najavljuje da će krajem kolovoza ili početkom rujna proglasiti uzbunu, vježbu u kontekstu sustava obrane od poplava s preventivnim ispuštanjem Dobre u HE Lešće i Mrežnice u MHE Pamučna industrija. Nalaže se izvješće vlasniku o stanju zapornica;

  Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije će inzistirati da u djelokrugu rada povjerenstva koje je imenovala Vlada RH za praćenje utjecaja rada HE Lešće na nizvodni tok rijeke Dobre, bude i promatranje utjecaja na ostale rijeke, a posebno na Mrežnicu, poručili su iz Stožera, zahvalili građanima na dojavama s terena i slinom strpljenju i zamolili da bilo kakve informacije dojave na broj 112.

  KAportal.hr

  Pogledajte i video Mrežnice…

 • Jedan komentar

  1. A da se pita za uzroke štovanog bivšeg pročelnika mmaradina. On je gurao HE Lešće kroz prostorni plan i SUNO staru tridesetak godina pustio bez javne rasprave i uvida u opticaj. Ma ionako se ne bi uvažilo ništa od primjedbi ali bar je trebao zadovoljiti zakonsku regulativu. Recimo od Slunja do lokacije buduće HE Lučica ima 90 spilja ponora i pećina od kojih je dio povezan sa Mrežnicom a ona sa Dobrom. Vidi OGK Slunj. Odkud blato u rijekama. Obale su ogoljenje i potopljene i što drži zemlju na mjestu, ništa voda je odnosi i to će trajati godinama. Sad kao ono, svi se čude, moš mislit. Pa onda ono idiotsko upumpavanje betona u kraške jame u koritu rijeke Dobre, kao ono neće voda naći protok pored betona. Ok, da ne seruckam previše, koliko je viši nivo vode u jezeru He Lešće od nivoa rijeke Mrežnice?

  Odgovori