KAportal YouthMetre - zajednički projekt 15 europskih zemalja ove subote održava se u Centru za mlade Grabrik | Karlovački informativni web portal

YouthMetre – zajednički projekt 15 europskih zemalja ove subote održava se u Centru za mlade Grabrik

unnamedUdruga Carpe Diem partner je u projektu „YouthMetre“ kojeg provodi šest organizacija iz Europe (European Association of Geographers (EUROGEO), University of Zaragoza (UNIZAR), European Youth Press (EYP), Association of Local Democracy Agencies (ALDA), ARS for Progress of People (ARS4P), CESIE). Cilj projekta je podržati lokalne zajednice i regije u donošenju i provedbi djelotvornih reformi politika za mlade u skladu sa smjernicama Europske strategije za mlade, a prema prioritetima ciljane skupine – mladih Europljana.

Projekt se provodi kroz 15 studijskih grupa u 15 europskih zemalja te će se ove subote održati studijska grupa za Hrvatsku, a u koju je uključeno 13 mladih s područja grada Karlovca, u dobi od 18 do 30 godina starosti. Trening će se održati u Centru za mlade u Grabriku od 9:30 do 14 sati, a vode ga dvoje trenera YouthMetre tima iz Bruxellesa. Trening je fokusiran na osam ključnih poglavlja Europske strategije za mlade. Sudionici će biti upoznati sa Europskom strategijom za mlade, te programima i mogućnostima koje im se pružaju, bit će upoznati sa dosadašnjim osmišljenim e-alatima te će ih testirati (dizajn, sadržaj i funkcionalnost), procijeniti će prioritete i pokazatelje provedbe strategija i naučiti kako koristiti YouthMetre alate u zagovaračke svrhe.

Također, sudionici će odabrati jednog člana grupe koji će nadalje komunicirati sa ostalim grupama radi razmjene iskustava, ideja i umrežavanja te će ih u prosincu ove godine zastupati na YouthMetre treningu za multiplikatore u Bruxellesu.

  • Projekt je financiran od strane Europske komisije kroz Erasmus + program , Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politike.

    KAportal.hr

  • Odgovori