KAportal Vlada prihvatila Zakon o hrvatskim braniteljima - njihova prava počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2019. | Karlovački informativni web portal

Vlada prihvatila Zakon o hrvatskim braniteljima – njihova prava počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2019.

foto ilustracija

Vlada je prihvatila konačni prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, koji omogućava zaštitu stečenih prava za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a njihova prava će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2019.

“Sve mjere koje smo predvidjeli u novom zakonu predviđene su kroz dinamiku ostvarivanja u skladu s mogućnošću financiranja i dostupnim proračunskim sredstvima”, rekao je Medved.

Što se tiče Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi, kako je Kuščević naglasio najvažnija novost je da jačamo predstavničko tijelo i utjecaj građana na tijelo jer referendum može raspisati 2/3 predstavničkog tijela, 2/3 većinom te je time jači utjecaj građana na čelnika.

 • Ukinula se odredba za liječničke naknade, to je ustavna kategorija i Vlada to ne treba uređivati. Također kad zamjeniku gradonačelnika ili županu istekne mandat bit će izbori, a ne da Vlada imenuje povjerenika.

  Što se tiče Zakona o financiranju lokalne samouprave, Zoran Marić je poručio: “Državni proračun se potpuno odriče poreza na dohodak za lokalnu samoupravu”.

  “Uvjereni smo da će ovaj zakon poboljšati rad jedinica lokalne i regionalne samouprave”, poručio je ministar uprave Lovro Kuščević.

  Tomo Medved

  Glavna novost konačnog prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave je da prihod od poreza na dohodak postaje u cijelosti prihoda jedinica lokalne uprave, koji će se raspodijeliti tako da će gradovima i općinama ići 60 posto tih prihoda a županijama 17 posto. Udio za decentralizirane funkcije iznosit će, kao i do sada, 6 posto, a udio za fiskalno izravnanje iznosi 17 posto.

  U drugo je čitanje upućen i konačni prijedlog zakona o reviziji, a novost je da će Ministarstvo financija biti nadležno za nadzor revizora i revizorskih društava. U odnosu na prvotni prijedlog, konačnim se prijedlogom uvodi obveza ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva revizorska društva, a to odnosi samo na ona društva koja prosječno zapošljavaju više od 5.000 radnika i imaju aktivnu veću od 5 milijardi kuna.

  Također, postrožuju se zahtjevi o potrebnim resursima pri obavljanju revizije te se propisuje da ovlašteni revizor može biti u radnom odnosu samo s jednim revizorskim društvom bilo na puno ili nepuno radno vrijeme, a društva koja bi obavljala reviziju tvrtki od javnog interesa morala bi imati najmanje tri zaposlena revizora u punom radnom vremenu. Prijedlog predviđa i da revizorska društva, kako ne bi plaćala obveznu članarinu za više komora, nisu obveznici plaćanja članarine HGK, s obzirom na obvezatnost članstva i plaćanja članarine Hrvatskoj revizorskoj komori. Novi bi zakon na snagu trebao stupiti prvog dana 2018. godine.

  Vijesti.rtl.hr

 • Odgovori