KAportal U županijsko zdravstvo uloženo gotovo 60 milijuna kuna - Više od polovice u Opću bolnicu Karlovac | Karlovački informativni web portal

U županijsko zdravstvo uloženo gotovo 60 milijuna kuna – Više od polovice u Opću bolnicu Karlovac

Gotovo 60 milijuna kuna uloženo je prošle godine u zdravstvo u Karlovačkoj županiji, a više od polovice u Opću bolnicu Karlovac.

U Županiji kažu kako će zdravstveni sustav Karlovačke županije 2018. pamtiti kao jednu od najboljih godina po visini i značaju ulaganja jer je u nj uloženo 59,627.807 kuna.

– Od toga iznosa 14,438.959 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva Karlovačke županije namjenjena zdravstvu, što je realizacija od visokih 99,86 posto ukupno odobrenih sredstava. Kroz projekt KaŽu zdravlje je u zdravstvene ustanove Karlovačke županije investirano 8,041.458 kuna i to za građevinske radove i nabavku dijagnostičke i ostale zdravstvene opreme. Ulaganja u zdravstvo unutar minimalnog zdravstvenog standarda u 2018. godini iznose 1,369.311 kuna od čega većina otpada na sufinanciranje radova i usluga za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj. Od većih investicija valja istaći uređenje Dnevnih bolnica pri Općoj bolnici Karlovac u vrijednosti blizu 35 milijuna kuna što su dobivena bespovratna sredstva iz EU fondova, dobivena putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, navode u Županiji.

  • Podsjećaju da su kroz decentralizirana sredstva nabavljeni i brojni vrijedni uređaji i oprema: digitalna snimaona pri OB Karlovac, višenamjenski UVZ aparata za Odjel Interne OB Karlvac, CT uređaj i sterilizator pri OB Ogulin, RGT uređaj za Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa itd. Kupljena su i nova sanitetska vozila i vozila za hitni medicinski prijevoz u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna, energetski obnovljane zgrade, ulagano je u specijalizacijsko usavršavanje doktora opće i hitne medicine.

    – Ovako značajna ulaganja nastavak su politike permanentnog ulaganja u zdravstveni sustav Karlovačke županije u cilju poboljšanja pristupačnosti te posebno kvalitete zdravstvenih usluga za sve korisnike, napominju u Županiji i dodaju da se unapređenje zdravstvenih usluga nastavlja, kao i da su  brojni zdravstveni projekti dio programa “407 za 047 županiju”.

    KAportal.hr

  • Odgovori