KAportal Arhiva Wüstenrot | KAportal Karlovački informativni web portal

Arhiva tagova

Novouređena karlovačka poslovnica Wüstenrot stambene štedionice otvorena je na adresi Ambroza Vranyczanya 6

Wüstenrot stambena štedionica jedan je od začetnika stambene štednje u Europi. Dio je međunarodnog financijskog sustava s tradicijom dužom od 95 godina i idejni pokretač i začetnik stambene štednje u Europi. Wüstenrot u Hrvatskoj u jesen 1998. godine osniva Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Danas Wüstenrot stambena štedionica u Hrvatskoj …

Čitaj više »