KAportal Stopiran projekt gradnje mosta u Hrnetiću - Grad ga miče iz kredita i preusmjerava na aglomeraciju Karlovac - Duga Resa | Karlovački informativni web portal

Stopiran projekt gradnje mosta u Hrnetiću – Grad ga miče iz kredita i preusmjerava na aglomeraciju Karlovac – Duga Resa

Most Hrnetić – Velika Jelsa i formalno će biti na čekanju do daljnjeg: kredit koji je Grad Karlovac namjeravao koristiti za njegovu i izgradnju Dječjeg vrtića Grabrik bit će za Vrtić, ali ne i most, nego Karlovac II, projekt aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

Odluku o prenamjeni u utorak bi trebalo donijeti Gradsko vijeće, a onda za takvo kreditno zaduženje Grad ishoditi sigulasnost Vlade. Ponovo jer za zaduženje koje je bilo namijenjeno mostu i vrtiću, suglasnost je dobio.

A razlog za prenamjenu je, podsjetimo, što su ponuđene cijene gradnje bile puno više no što je Grad procijenio da će biti. Od 30 milijuna, 16,2 trebalo je ići za most, a 13,8 za vrtić. Očekivalo se da će rekonstrukcija mosta stajati 17,8 milijuna kuna, ali nakon dviju javnih nabava ispostavilo se da su ponuđene cijene više od18 i skoro 17, odnosno, s troškovima nadzora i ostalima, više od 17,5 milijuna kuna.

  • Vrtić je ispao još skuplji: gradnja, troškovi nadzora i sl., te opremanje 25,4 milijuna kuna.

    – Kako je dječji vrtić prioritet, bili smo primorani raspoloživa kreditna sredstva preraspodjeliti više u korist rekonstrukcije dječjeg vrtića Grabrik, kazali su nam prije dva mjeseca iz Grada, napominjući da su morali odustati od planova, ali ne i od izgradnje mosta.

    Nakon toga je rebalansom proračuna za Vrtić bilo namijenjeno 21,44 millijuna, za most 8,56 milijuna kuna. Novim, koji vijećnike također očekuje u utorak, gradnje mosta neće biti.

    – Četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu planirano je kreditno zaduženje Grada Karlovca za dva kapitalna projekta: rekonstrukciju dječjeg vrtića Grabrik i projekt izgradnje komunalne infrastrukture pod nazivom Karlovac II. Budući da je Grad dobio i Suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za ova dva projekta, izmjene Proračuna Grada Karlovca za 2018. goidnu uvjetuju izmjene Odluke o kreditnom zaduženju, ali i izmjenu Suglasnosti Vlade RH za kreditno zaduženje, navodi pročelnica Lidija Malović u obrazloženju izmjene namjene kredita koji će se u 2019. godini iskoristiti za početak realizacije projekta Karlovac II.

    KAportal.hr

  • Odgovori