KAportal Ministarstvo sa 250 tisuća kuna financira trogodišnji program socijalnih usluga za aktivan život osoba s invaliditetom | Karlovački informativni web portal

Ministarstvo sa 250 tisuća kuna financira trogodišnji program socijalnih usluga za aktivan život osoba s invaliditetom

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije potpisala je ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o financiranju trogodišnjeg programa “Socijalnim uslugama „ZA“ aktivan život osoba s invaliditetom u zajednici” za period provedbe do 2020. godine. Odobreni iznos sredstava Ministarstva za prvu godinu provedbe je 250.000,00 kn. Partneri na programu su Karlovačka županija, Grad Karlovac, Općina Plaški, Centar za socijalnu skrb Karlovac i Centar za socijalnu skrb Ogulin.

Program će imati veliki utjecaj na unapređenje kvalitete življenja ciljane skupine i krajnjih korisnika jer odgovara na potrebe kontinuirane provedbe socijalnih usluga koje su deficitarne ili nedostaju u Karlovačkoj županiji, a Udruga ih je pokrenula 2009. godine. Korisnici programa su osobe s različitim vrstama invaliditeta, uglavnom: amputacije, cerebralna paraliza, mišićna distrofija, para/ tetraplegija i drugo, dijelom sa PPDS-a (Plaški, Tounj, Josipdol) te ostalih dijelova Karlovačke županije.

Osobe s invaliditetom koristit će usluge pomoći u kući, informiranje putem info-deska u Plaškom, prijevoz prilagođenim kombi vozilima, aktivnosti klubova korisnika i radno-okupacijske aktivnosti tiska na sublimacijskim prešama. Usluge programa provodit će se prvenstveno na području od posebne državne skrbi – PPDS (Plaški, Tounj, Josipdol), ruralnom i ratom osiromašenom području gdje živi velik broj osoba s invaliditetom.

  •  

    KAportal.hr

  • Odgovori