KAportal Sanacija ogulinskog odlagališta otpada pod povećalom inspekcije - ovog puta bez sankcija za Grad ili SKG | Karlovački informativni web portal

Sanacija ogulinskog odlagališta otpada pod povećalom inspekcije – ovog puta bez sankcija za Grad ili SKG

Odlagalište otpada Sodol u Ogulinu 

Ogulinsko odlagalište otpada Sodol koje se nalazi u sanaciji pod povećalom je inspekcije zaštite okoliša. Naime, inspektorica je stigla u Ogulin, te je upoznata sa statusom sanacije Sodola, izgradnjom reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, nabavkom posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, ali i o programima edukacije koji će se provoditi kako bi se građani upoznali s novim sustavom gospodarenja otpadom.

Nalazom inspektorice nisu utvrđene okolnosti koje bi za posljedicu imale nove financijske sankcije Gradu ili tvrtki Stambeno komunalnog gospodarstvo (SKG). Evidentirano je zatečeno stanje te su utvrđeni dodatni koraci koje je potrebno poduzeti kako bi se ispoštovale zakonske odredbe i propisi, a odnose se na donošenje potrebnih odluka Gradskog vijeća vezanih uz gospodarenje otpadom i dostava tih odluka mjerodavnim institucijama.

Sanacija Sodola je projekt vrijedan preko 13,5 milijuna kuna. Trenutno je izveden pristupni put u dno odlagališta kojim je omogućen pristup stroja kojim se otpad preslaguje i prekriva inertnim materijalom, a sve kako bi se onemogućili požari koji su u prošlosti redovito harali ovim odlagalištem. Na odlagalištu su u tijeku geološki istražni radovi i geodetska mjerenja čija svrha je utvrditi postojeće stanje koje će biti podloga za izmjenu projekta sanacije koju je potrebno izraditi jer je stanje na terenu u odnosu na izvorni projekt izrađen 2005. godine, zbog kontinuiranog dovoza otpada, bitno promijenjeno.

  • Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je prijavljen za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prošao je natječaj te će njegova izgradnja u 85-postotonom iznosu biti sufinancirana iz EU fondova. Vrijednost projekta iznosi 2,4 milijuna kuna. Za projekt izgradnje kompostane za obradu biorazgradivog komunalnog otpada riješeni su imovinsko-pravni odnosi i u tijeku je priprema projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6,5 milijuna kuna.

    Ogulin je u fazi pripreme projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice, te očekuje sredstva EU za nabavku posuda za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu.

    KAportal.hr

     

  • Odgovori