KAportal FOTO GALERIJA Rijeke bujaju, vojska pomaže u pripremama za obranu od poplave - Karlovac, 12. ožujak 2018. | Karlovački informativni web portal

FOTO GALERIJA Rijeke bujaju, vojska pomaže u pripremama za obranu od poplave – Karlovac, 12. ožujak 2018.

KAportal.hr

  • Odgovori