KAportal Projekt za Edison pri kraju, Grad ga priprema za prijavu na EU natječaj | Karlovački informativni web portal

Projekt za Edison pri kraju, Grad ga priprema za prijavu na EU natječaj

Projekt rekonstrukcije Edisona je pri kraju, a ubrzo bi trebala biti i studija za njegovu na EU natječaj.

O rekonstrukciji zgrade kultnog kina u Gradu se raspravljalo na sastanku s predstavnicima Kino kluba, KA-Operative i tvrtke Integra Group.

– Predstavnici Grada informirali su ih o završnoj fazi izrade projekta sa naglaskom na audio-vizualnu, IT i ostalu opremu. Trenutno je u tijeku izrada završnog troškovnika sa procijenjenom vrijednosti. Krajem kolovoza će se pristupiti završnoj fazi izrade studije za prijavu projekta na EU natječaj “Kulturna baština u funkciji turizma”, najavili su u Gradu.

  • KAportal.hr

  • Odgovori