KAportal Podaci o visini i izvoru sredstava za izbornu promidžbu - Petar Trbojević, kandidat za načelnika Općine Plaški | Karlovački informativni web portal

Podaci o visini i izvoru sredstava za izbornu promidžbu – Petar Trbojević, kandidat za načelnika Općine Plaški

 

 

IZJAVU 1 MOŽETE PREUZETI I U PDF-u.

IZJAVU 2 MOŽETE PREUZETI I U PDF-u.