KAportal Podaci o visini i izvoru sredstava za izbornu promidžbu - Marina Kalić, kandidatkinja za načelnicu Općine Cetingrad | Karlovački informativni web portal

Podaci o visini i izvoru sredstava za izbornu promidžbu – Marina Kalić, kandidatkinja za načelnicu Općine Cetingrad

OBJAVLJENO 20.6.2017.

 

OBJAVLJENO 13.5.2017.

OBJAVLJENO 8.5.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVU MOŽETE PREUZETI I U PDF-u.