KAportal Općina Plaški zapošljava 25 žena koje će pružati pomoć starijoj populaciji - za projekt stigla bespovratna sredstva Ministarstva rada | Karlovački informativni web portal

Općina Plaški zapošljava 25 žena koje će pružati pomoć starijoj populaciji – za projekt stigla bespovratna sredstva Ministarstva rada

Plaški

Općina Plaški dobila je značajna bespovratna sredstva za provođenje projekta zapošljavanja žena koje teško mogu konkurirati na tržištu rada kao i onih koje imaju nižu razinu obrazovanja. Naime, projektne aktivnosti će se bazirati na novom zapošljavanju 25 žena, pripadnica ciljne skupine, na rok od 24 mjeseca, koje će pružati pomoć starijoj populaciji u kućanstvu za 125 krajnjih korisnika, piše OGportal.

Jučer je u Vodicama održano svečano potpisivanje i uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru „Zaželi“, programa zapošljavanja žena Ministarstva rada i mirovinskog sustava financiranog iz Europskoga socijalnog fonda. Općinu Plaški predstavljali su načelnik Pero Damjanović i zamjenik Ivan Šego.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.465,716 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Partneri Općine Plaški na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Ogulin, Udruga osoba sa invaliditetom Karlovačke županije i Karlovačka županija.

  • KAportal.hr

    Na potpisivanju ugovora
  • Odgovori