KAportal Od šest odlagališta u Karlovačkoj županiji, polovica se zatvara - ostala rade do popunjavanja kapaciteta, odnosno izgradnje CGO Babina gora | Karlovački informativni web portal

Od šest odlagališta u Karlovačkoj županiji, polovica se zatvara – ostala rade do popunjavanja kapaciteta, odnosno izgradnje CGO Babina gora

Od šest odlagališta neopasnog otpada u Karlovačkoj županiji, polovica se zatvara, dok preostala odlagališta mogu raditi do popunjavanja kapaciteta, odnosno, izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Među 27 odlagališta u 10 županija, koja se po odluci Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 21. prosinca zatvaraju i saniraju, su Glavica u Cetingradu, Jezero u Plaškom i Pavlovac u Slunju. I dalje će raditi odlagališta Ćuić u Rakovici, Sodol u Ogulinu i Ilovac u Karlovcu.

Otpad iz Cetingrada, Plaškog i Slunja bit će odvožen i odlagan na odlagalište Ćuić u Rakovici, “koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada” iako i na njemu treba riješiti imovinsko-pravne odnose, te, kao i na Sodolu, provesti sanaciju.

 • – Odlagalište Sodol nastavlja s radom do popunjavanja kapaciteta zbog skorog početka radova na sanaciji te ekonomske neisplativosti zatvaranja odlagališta i odvoza otpada na odlagalište Ilovac, Karlovac. Ukoliko se provede sanacija i proširi kapacitet predmetnog odlagališta, ono može nastaviti s radom do otvaranja CGO-a te zaprimati otpad iz JLS koje trenutno odlažu otpad na neko od odlagališta koje će se zatvoriti, navodi Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH.

  Na uređeno i sanirano odlagalište Ilovac otpad se može odlagati do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom na Babinoj gori.

  – Preostali kapacitet svih odlagališta u Karlovačkoj županiji koja nastavljaju s radom iznosi 211.472,84 t. Ukupna količina otpada koja se godišnje odloži u predmetnoj županiji prema podacima HAOP-a iznosi 43.340,24 t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagališta ne bude mijenjao, odlagališta u ovoj županiji imaju kapacitet za zaprimanje otpada narednih nekoliko godina do planiranog otvaranja CGO Babina gora (planirano do 2022. godine). Ukoliko se CGO ne otvori prije iskorištenja kapaciteta odlagališta Ilovac (Grad Karlovac) potrebno je razmotriti opcije proširenja kapaciteta pojedinih odlagališta (Općina Rakovica, Grad Karlovac) ili opciju odvoza otpada na neko od odlagališta van Karlovačke županije, kako bi se osiguralo nesmetano odlaganje otpada, stoji u Dinamici.

  KAportal.hr

 • Jedan komentar

  1. b,b,br,br,br, brum, bruuuuum……..

  Odgovori