KAportal Nogostup u Riječkoj ulici u Dugoj Resi još čeka dozvolu, u Frankopanskoj "Titove" borove zamijenit će javori | Karlovački informativni web portal

Nogostup u Riječkoj ulici u Dugoj Resi još čeka dozvolu, u Frankopanskoj “Titove” borove zamijenit će javori

U Riječkoj ulici, na području Mjesnog odbora Stara Sela, trebao bi se graditi nogostup i o čemu se već duže govori, potreban novac osiguran je u proračunu, ali negdje je ipak zapelo. Gradski pročelnik Mladen Rakočević rekao je za KAportal kako je projekt izrađen i predan na izdavanje građevinske dozvole, ali nažalost nedostajala je dozvola od HAKOM-a, koja bi trebala stići vrlo skoro, a potom slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova i početak izgradnje.

Dok se čeka dobivanje dozvole, u istom MO, napravljeni su na zahtjev građana, drugi radovi. U Frankopanskoj ulici, djelatnici Čistoće uklonili su ogromne borove koji su bili viski i do 30 metara i predstavljali su opasnost za tamošnje stanare, ali i prolaznike. Mnogi od njih počeli su se sušiti, jer ih je napao potkornjak. Neki su već ranije uklonjeni, dvadesetak ih je porušeno sada, a nekoliko ih je još ostalo na životu, jer je dogovoreno da će biti uklanjani postupno ovisno o tome u kakvom su stanju.

Zanimljivo je kako je riječ o borovima koje su mahom zasadili sami mještani u sklopu akcije u bivšoj državi „88 stabala za druga Tita“ koja je pokrenuta godinu dana nakon smrti Josipa Broza Tita. Trajala je nekoliko godina i odvijala se u mnogim gradovima, a ponegdje su nastali i cijeli parkovi. Frankopanska ulica sad izgleda sasvim drugačije, no kako ipak ne bi ostala bez prepoznatljivog zelenila, umjesto porušenih borova na njihovo mjesto uskoro će biti posađene prigodnije sadnice javora.

  • KAportal.hr

  • Odgovori