KAportal Lista Naš Karlovac predstavila svoj koncept gradnje infrastrukture u Zvijezdi - četiri kilometra kanala ispod ulica | Karlovački informativni web portal

Lista Naš Karlovac predstavila svoj koncept gradnje infrastrukture u Zvijezdi – četiri kilometra kanala ispod ulica

foto ilustracija

Ideju da se revitalizacija zapuštene karlovačke gradske jezgre započne gradnjom infrastrukture kroz tunel ispod ulica, Nezavisna lista Naš Karlovac i njezin predvodnik Davor Petračić zagovara već duže vrijeme. Kako je krenula izrada Plana upravljanja Zvijezdom, na Facebook stranici ova je ideja dobila i konkretne obrise kako bi se trebalo pristupiti u ovom projektu.

Tri kilometra ulica

Podsjetimo, Petračićićev koncept obnove Zvijezde obuhvaća gradnju mreže po cijeloj Zvijezdi po sistemu tunela ispod ulica, a u kojem bi bila kompletna infrastruktura. Smatra da bi taj zahvat mogao čak financijski podnijeti sam Grad, a novac potom vratiti podizanjem vrijednosti nekretnina u Zvijezdi. Radi se, izračunao je, samo o četiri kilometra ulica, pa ovaj zahvat ne bi trebao biti financijski prezahtjevna.

 • – U tu svrhu napravili smo idejnu skicu smještaja svih instalacija u instalacionom kanalu u Zvijezdi u prosječnoj ulici koja je širine 8,5 metara. Naime, osnovne ideje su da se smanji trošak postave instalacija, smanje zauzeti koridori u cesti sa instalacijama, jer instalacije jedva stanu u koridor ceste kada se svaka instalacija postavlja jedna do druge, kaže Petračić.

  Priključci u kuće “plug & play”

  Trebalo bi i smanjiti trošak vodovoda čestom kontrolom curenja, olakšati uvođenje novih instalacija, smanjiti trošak i rok građenja uz omogućavanje prefabrikacije i montaže, ali i razdvojiti oborinsku odvodnju od fekalne da se ne plaća trošak pročišćavanja oborinske odvodnje.

  Po planu liste Naš Karlovac priključci u kuće bi se obavili u jednom oknu po sistemu „plug & play“, a da bi se sve to uspješno odradilo potrebna je suradnja projektanata koji sada projektiraju cijelu infrastrukturu. To je, kaže Petračić, nešto što se treba hitno napraviti.

  – Sve cijevi vodovoda, kanalizacije i plina trebaju biti od HDPE PE 100 materijala radi lakše ugradnje i kvalitetnijih priključaka. Kanal mora biti ventiliran i oskrbljen detektorima zemnog plina , CO2 i uređajima koji javljaju prisustvo vode u dnu kanala za slučaj curenja, dodaje Petračić uz napomenu da je ovo mali doprinos liste Naš Karlovac da Zvijezda što prije bude kvalitetno obnovljena i zbog toga postane poželjno mjesto za stanovanje, rad i slobodno vrijeme. Prijedlog stavljaju i na javnu raspravu, pa pozivaju sve da se jave prijedlozima, prigovorima i pohvalama, čime već.

  KAportal.hr

 • 7 komentara

  1. Smatram da svaki prijedlog koji dođe od svekolikog građanstva treba imati i dvije bitne stavke. Koliko košta? i Gdo bu to caltal? Ovako smo neozbiljni. Ustvari i za koga. U Zvijezdi živi cca. 950 stanovnika u 800 domaćinstava. Grad treba uraditi slijedeće. Svi koji imaju prostor za lokale izuzeti ih iz naknada u narednih 5 god., prostor u vlasništvu Grada dati u najam za 1 kun pet godina. Napraviti podzemnu garažu za prihvat većeg broja auta. Dati povoljne kredite za pivnice i Dane piva vrati u Zvijezdu te napraviti za to program za cijelu godinu, svakako napraviti multiplxexsax kino u Zvijezdi itd..

   • Izgradnja kanala košta cca 1000€/m, (30 mil kn) ali onda je postava instalacija jeftina (možda i jeftinije nego je navedeno u troškovniku ispod) i više nema prekopavanja ulica radi uvođenja novih instalacija.

    Dajem preliminarnu procjenu obnove Zvijezde po ovom konceptu:
    CIJENA INFRASTRUKTURNE OBNOVE ZVIJEZDE

    PROCJENA OBIMA OBNOVE:
    ULICE
    Površina ulica 30.500,00 m2
    Dužina ulica bez trgova 3.300,00 m

    INSTALACIONI KANAL sa trgovima 4.000,00 m

    TRGOVI
    Centralni trg 5.700,00 m2
    Strossmayerov trg 3.000,00 m2
    Površina trgova Zvijezde 8.700,00 m2
    Zeleni trgovi Zvijezde 9.800,00 m2
    UKUPNA PARTERNA POVRŠINA 49.000,00 m2

    PROCJENA TROŠKOVA OBNOVE
    Skidanje postojeće obloge, iskop i odvoz 95,00 kn/m2 3.724.000 kn
    Opločnici granitni 350,00 kn/m2 13.720.000 kn
    Nasip 100 cm 120,00 kn/m2 4.704.000 kn
    Rubnjaci granitni 250,00 kn/m 1.650.000 kn
    Okna priključaka 2.500,00 kn/kom 550.000 kn
    Kanalizacija 500,00 kn/m 1.650.000 kn
    Plin 500,00 kn/m 1.650.000 kn
    TK 500,00 kn/m 1.650.000 kn
    Toplana 1.500,00 kn/m 4.950.000 kn
    Instalacioni kanal 7.998,75 kn/m 31.995.000 kn
    Priključni šahtovi 540 kom 3.000,00 kn/kom 1.620.000 kn
    Rasvjetna tijela svakih 30 m ulice 3.500,00 kn/kom 385.000 kn
    TROŠAK OBNOVE ZVIJEZDE: 68.248.000 kn
    1.741,02 kn/m2
    232,14 €/m2

    Naravno, ovo su cijene bez PDV-a

  2. Mislim da je prijedlog dobar, kao što su dobri prijedlozi i od Jurice. Mislim da je problem i u zaštitarima koji jednostavno ne daju da se išta sruši, unatoč tome što bi se čovjek obvezao da će napraviti repliku. Ali ne daju. Znam da oni štite svoj posao, ali takva razina zaštite Zvijezde nema smisla. Nitko ne želi živjeti u kućama sa starim materijalima, koji su pljesnivi, gnjili energetskog razreda Ž. To nema smisla. Treba dopustiti ljudima da sruše tu ropotariju i naprave normalne kuće sa kvalitetnim materijalima i tada bi Zvijezda postala jedan veliki “plac” za novogradnju. Ovako svi ovi prijedlozi će biti dobri, ali ne i dovoljni za revitalizaciju, jer unatoč infrastrukturi ljudi uz takve uvjete gradnje neće dolaziti živjeti u Zvijezdu.

  3. Dakle, podzemna garaža ispod trga je jedan od najvećih idiotizama koji se predlažu u Karlovcu.
   S obzirom na geotehničke preduvjete ( pokopani franjevci koji plivaju u podzemnim vodama ), kao i s obzirom na urbanističke preduvjete ( sve dostupno hodom na cca 15min ).
   Ako već, sigurno ne u Zvijezdi.
   Svašta! Primitivizam!

  4. Nisam arhitekta i stručnjak za podzemne garaže, samo gledam druge gradove. Klagenfurt (Celovec) – Austrija podzemna garaža usred starog dijela grada. E, sad. Jel bolje podzemna garaža ispod glavnog gradskog trga ili da nam se vozila parkiraju po ulicama Zvijezde ? Ako ne ispod glavnog gradskog trga, gdje onda ?

  5. OK vidim da je sve zapelo oko parkirališta. Ima u Domobranskoj vojarna, znači u centru grada od nje napraviti na dva kata parkiralište. U sklopu njega novi autobusni kolodvor. Idealno mjesto zbog cestovne infrastrukture. Evo slažem se i sa gosp. Petracicem i voljan sam dovesti onog gdo bu caltal lovicu. Samo lepo prosim bez visećih vrtova. Postoji mogućnost dodatne lovice za gradnju replika objekata (konzervatori lagzam ne skačite na prvu ) tražim samo da u tome nema onih koje spominju gosp. Vuljanić i gosp. Ivka u svojim kolumnama. Imaju brate mili rogožare mesto šajtoflina. Projekt dakle postoji, napišite studiju isplativosti a sa Gradom neće biti problema jer bi jedva dočekali takav projekt. Gradonačelnik će sigurno staviti sve službe na ful gas. Investicijski fond iz Dojčerlanda je spreman ja sam spreman a dali ste vi spremni. Siguran sam kad nama Ivkine i Nikoline “ekipe” da neće biti pitanje koje odbija investitore: Kolko me ima u tom projektu i lijepo molim lovu u naprijed.
   Evo nudim i smanjenje troškova grijanja za grad Karlovac, 20% usput nudim rješenje za otpad ali pod uvjetom da graditelj Bob staze na Ilovcu ” propjeva ” i onda nek uživa u blagodatima svog ” rada ” za nagradu.

  6. Niš od pijesmice i pijevanja. https://www.youtube.com/watch?v=NSu3nmdurx4
   OK onda niš i od love.

  Odgovori