KAportal Napreduje ogulinski projekt obrane od poplave - stigla lokacijska dozvola za izmještanje magistralnog vodovoda | Karlovački informativni web portal

Napreduje ogulinski projekt obrane od poplave – stigla lokacijska dozvola za izmještanje magistralnog vodovoda

Ogulinski projekt obrane od poplave, koji posljednjih mjeseci bilježi ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, napravio je još jedan značajan korak naprijed: ishođena je lokacijska dozvola za izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulina.

– Ovotjedno izvješće izvjestiteljice-pročelnice Marine Jarnjević koja svakog tjedna na kolegiju župana podnosi izvještaj o radu na projektu obrane od poplave grada Ogulina, sadržavalo je nove pozitivne pomake na putu ka realizaciji projekta. Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja vod-izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin, objavila je Županija.

Prošli tjedan su i županijski pravni timovi koji rade po tzv. ogulinskom modelu, podnijeli prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu – preostali suvlasnički dio istih čestica u postupkuje  izvlaštenja – a za 2 katastarske čestice sudostavljena rješenja o izvlaštenju.

  • – Pomaci u realizaciji projekta su evidentni, te svi sudionici u predmetnom projektu imaju maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu, poručili su iz Županije.

    KAportal.hr

  • Odgovori