KAportal Nakon HE Lešće rijeka Dobra nikad više neće biti ista - posljedice erozije će se sanirati u Grdunu | Karlovački informativni web portal

Nakon HE Lešće rijeka Dobra nikad više neće biti ista – posljedice erozije će se sanirati u Grdunu

Rijeka Dobra u Grdunu

Ono što je uništeno izgradnjom hidroelektrane Lešće, pokušat će se sanirati barem u jednom dijelu toka rijeke Dobre, u Grdunu kod Ozlja.

Naime, Upravni odjel za prostorno uređenje Karlovačke županije dobio je zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi utjecaja na okoliš zahvata na rijeci Dobri u Grdunu. Radi se o gradnji obaloutvrde na lijevoj obali rijeke kako bi se spriječila dalnja erozija tla i ugrožavanje lokalne prometnice.

Prema Elaboratu, oštećenje rijeke Dobre uzrokovano je kombinacijom djelovanja hidrauličkih veličina rijeke Dobre, nepovoljnom uslojenošćuu površinskih naslaga te procjeđivanjem podzemne vode kroz propusne površinske
slojeve tla na lokaciji oštećenja.

U elaboratu se spominje utjecaj hidroelektrane koja je definitivno nepovratno promijenila rijeku Dobru, pa je cijeli zahvat “od zajedničkog interesa s HEP-om”.

– S obzirom na nagle razlike u visini vodostaja rijeke Dobre, koje nastaju kao posljedica rada HE Lešće predviđena je obloge nožice obaloutvrde od lomljenog kamena nominalne velidine zrna od 60 cm, stoji u elaboratu.

U ocjenu zahvata s prijedlozima i primjedbama se može uključiti i javnost, a rok za njihovo podnošenje je do kraja mjeseca ožujka.

KAportal.hr

  • 3 komentara

    1. Dali je ovaj članak šala?

    2. Ok idemo ovako. Tko će to platiti? Tko je kriv za to? Koliko će to koštati? Dokle moramo plaćati gluposti lokalnih šerifa? Što Vi novinari radite? Gdje je istraživačko noviarstvo? Koga se bojite? http://kaportal.rtl.hr/sutra-premijerka-jadranka-kosor-pusta-u-probni-rad-he-lesce/

    3. Jako velike štete su napravljene nakon puštanja silne vode iz centrala. Mnogi životi su izgubljeni u naletu vodnog vala. Ljudi uz Dobru više ne mogu obrađivati svoja zemljšta. Tko se pametan usudi s traktorom na trusno tlo? O uništavanju životinjskih staništa da i ne govorimo. Ovim činom uništavanja stanovništva uz Dobru političari su izgubili svaki kredibilitet.

    Odgovori