KAportal Na izbore za mjesnu samoupravu uskoro idu i Ozaljčani - birat će predstavnike u 24 mjesna odbora, od Dobre do Žumberka | Karlovački informativni web portal

Na izbore za mjesnu samoupravu uskoro idu i Ozaljčani – birat će predstavnike u 24 mjesna odbora, od Dobre do Žumberka

Nakon Ogulinaca na izbore će, one za članove vijeća mjesnih odbora, uskoro i Ozaljčani i to usred ljeta, u nedjelju 8. srpnja 2018.

Građani će svoje predstavnike na razini mjesne samouprave birati u ukupno 24 mjesnih odbora, od onih uz obale Dobre sve do dijela Žumberka koji također administrativno pripada Gradu Ozlju.

Kako navode u Izbornom povjerenstvu, prijedlozi lista moraju biti dostavljeni do 21. lipnja do ponoći, dok će sve pravovaljane liste kao i zbirna lista biti objavljena do 23. lipnja u ponoć. Izborna promidžba trajat će od objave zbirnih kandidacijskih listi, a na snazi će biti i izborna šutnja, od 7. srpnja u ponoć do 8. srpnja u 19 sati kad će se zatvoriti birališta.

  • -Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 25. lipnja 2018. godine do 24 sata. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora, stoji u Odluci.

    Građani će birati vijeća mjesnih odbora Brašljevice, Dojutrovice, Fratrovcima Ozaljskih, Gornjeg Pokuplja, Grduna, Jaškova, Kašta, Levkušja, Lovića Prekrškog, Malog Erjavca, Obreža Vivodinskog, Ozlja, Ozaljskih Novaka, Podbrežja, Polica, Polja Ozaljskog, Radatovića, Svetičkog Hrašća, Tomašnice, Trga, Vivodine, Vrhovca, Zorkovca i Zorkovca na Kupi.

    KAportal.hr

  • Odgovori