KAportal VIDEO: Kupa i Korana rasle su do 14 sati, od tada vodostaj u stagnaciji ili opadanju | Karlovački informativni web portal

VIDEO: Kupa i Korana rasle su do 14 sati, od tada vodostaj u stagnaciji ili opadanju

Vodostaji karlovačkih rijeka Kupe i Korane rasle su do 14 sati i od tada su ili u stagnaciji ili u opadanju. Po podacima Hrvatskih voda, Kupa je u 14 sati dosegnula vodostaj od 619 centimetara, dok je sat kasnije bila na 618 centimetara.

Korana je došla do 582 i već je dva sata na tom nivou. Na obje rijeke na snazi su pripremne mjere obrane od poplave, a kako je počela padati kiša, moguće je da će vodostaji opet rasti.

KAportal.hr

  • Odgovori