KAportal Kod gradnje kanalizacije u Belavićima, Brigu i Varošu oštećena cesta, sad se krpaju oštećenja | Karlovački informativni web portal

Kod gradnje kanalizacije u Belavićima, Brigu i Varošu oštećena cesta, sad se krpaju oštećenja

Napokon je otpočela sanacija prekopa na županijskoj prometnici kroz Belaviće. Prema riječima predsjednika Mjesnog odbora Belavići Miroslava Živčića radovi će potrajati nekoliko dana, jer osim na dionici ceste kroz Belaviće, sanacija oštećenja obavit će se i na cesti kroz Mrežnički Brig i Varoš.

Popravak ceste Mjesni odbor traži već više od godinu dana, jer oštećenja su velika, a do njih je došlo kad je Komunalno spajalo pojedina domaćinstva na kanalizacijski sustav stoga je Komunalno bilo dužno i vratiti prometnicu u prvobitno stanje. Sad je postignut dogovor između ŽUC-a i Komunalnog pa su radovi na popravcima otpočeli – kazao je Živčić.

Oštećeni dijelovi asfalta već su izrezani, a sad slijedi postavljanje novog asfaltnog sloja na zadovoljstvo mještana, ali i brojnih vozača. Do radovi ne završe vozačima savjetujemo dodatni oprez u prometu na ovim dionicama.

  • Istovremeno ŽUC je krenuo sa sanacijom prometnice prema Boštu, odnosno od spoja Mihalić Selo prema Boštu , gdje će uz krpanje udarnih rupa na nekim dijelovima biti postavljen i novi asfalt. Radove izvode Ceste Karlovac.

    Vijesti.rtl.hr

  • Odgovori