KAportal Karlovčani od ponedjeljka ponovo mogu u legalizaciju objekata - Zahtjevi se predaju u uredu na Starom placu | Karlovački informativni web portal

Karlovčani od ponedjeljka ponovo mogu u legalizaciju objekata – Zahtjevi se predaju u uredu na Starom placu

Karlovčani koji namjeravaju iskoristiti produžetak roka i podnijeti zahtjev za legalizacijom objekata u svom vlasništvu, moći će to učiniti od ponedjeljka u gradskom uredu na Starom placu.

Iz Grada podsjećaju da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenom u Narodnim novinama broj 65/17, ponovno otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina do 30. lipnja 2018.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. Taj se zahtjev mora podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i nakon isteka tog roka više neće moći biti podnesen, a onaj koji pristigne, bit će odbačen.

  • – Za Grad Karlovac zahtjevi se podnose od ponedjeljka, 17. srpnnja, u Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, Trg  bana Josipa Jelačića 1 (nasuprot starog placa), u sobi br. 24. – pisarna. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) na zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn uplaćena u korist računa Grada Karlovca ili u državnim biljezima, napominju u Gradu.

    KAportal.hr

     

  • Odgovori