KAportal U Karlovačkoj županiji u tri godine ugašeno tisuću poljoprivrednih gospodarstava, ali znatno je porasla veličina korištenih površina | Karlovački informativni web portal

U Karlovačkoj županiji u tri godine ugašeno tisuću poljoprivrednih gospodarstava, ali znatno je porasla veličina korištenih površina

Statistički podaci koje je ovih dana objavio Državni zavod za statistiku, a tiču se poljoprivrede u Hrvatskoj, pokazuju pomalo neobične podatke kada je u pitanju Karlovačka županija. U razdoblju od tri godine (od 2013. pa zaključno s krajem 2016. godine), naime, na području naše županije ugasilo se više od tisuću poljoprivrednih gospodarstava. U 2013. godini djelovalo ih je 7.604, a na kraju 2016. godine preostalo ih je 6.601.

No, istovremeno je rasla veličina poljoprivrednih površina koje su iskorištene, i to znatno. Tako je 2013. godine u pogonu bilo nešto više od 65 tisuća hektara, a 2016. čak 170.872 hektara! Po tome je Karlovačka županija druga u Hrvatskoj, više je poljoprivrednih površina iskorišteno samo u Osječko-baranjskoj županiji.

Za razliku od prosječne situacije u Hrvatskoj, gdje se najviše uzgajaju žitarice, u Karlovačkoj županiji na prvom je mjestu uvjerljivo površina koja se koristi za uzgoj goveda i iznosi više od 92 tisuće hektara. Žitarice se u Karlovačkoj županiji uzgajaju na nešto više od 26 tisuća hektara, a trajni nasadi zauzimaju 1.562 hektara poljoprivrednih površina.

  • Voćnjaci se u Karlovačkoj županiji prostiru na 1.289 hektara, a povrtnjaci na tek 71 hektru površine. Jedina kategorija u kojoj u našoj županiji nema korištenja poljoprivrednih površina ona je koja se odnosi na uzgoj šećerne repe.

    KAportal.hr

  • Odgovori