KAportal Karlovačka županija raspisala javni poziv za predlaganje potreba u kulturi - rok za podnošenje do 14. rujna | Karlovački informativni web portal

Karlovačka županija raspisala javni poziv za predlaganje potreba u kulturi – rok za podnošenje do 14. rujna

Karlovačka županija raspisala je Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, pa tako do 14. rujna svoje prijedloge na adresu Županije mogu slati javne ustanove i druge pravne osobe, udruge i organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i jedinice lokalne samouprave.

Kako se navodi u Pozivu, raspisan je za programe glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti, književno – nakladničke i knjižnične djelatnosti i manifestacije, muzejsko – galerijske i likovne umjetnosti, te nove medije, fotografiju i kinematografiju.

Tu su i kulturno – umjetnički amaterizam i očuvanje tradicijske baštine, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, te uređenje i opremanje ustanova i udruga kulture.

  • KAportal.hr

  • Odgovori