KAportal KAoperativa do 1. listopada istražuje mišljenja o provedbi Strategije kulturnog razvoja Karlovca | Karlovački informativni web portal

KAoperativa do 1. listopada istražuje mišljenja o provedbi Strategije kulturnog razvoja Karlovca

Karlovačka platforma udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa pokreće istraživanje o provedbi Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca kojim se želi doći do informacija o stupnju provedbe strategije, ali i saznati mišljenja građana, organizatora događanja i publike o stanju u kulturi na lokalnoj sceni, interesima za kulturna događanja, načinima informiranja i sudjelovanju građana u kulturnim i društvenim događanjima.

Istraživanje je otvoreno do 1. listopada, a rezultati će biti predstavljeni u prosincu.

– Ovo istraživanje nastavak je dosadašnjih zagovaračkih procesa platforme KAoperativa s ciljem poboljšanja položaja i uvjeta za rad karlovačke nezavisne kulturne scene. Istraživanje se radi uz potporu zaklade Kultura Nova, a anketa se nalazi na http://bit.do/anketakaop2017.

  • KAportal.hr

  • Odgovori