KAportal Podaci o izvoru i visini sredstava za lokalne izbore - nositelj nezavisne liste Petar Kunić za Općinsko vijeće Općine Krnjak | Karlovački informativni web portal

Podaci o izvoru i visini sredstava za lokalne izbore – nositelj nezavisne liste Petar Kunić za Općinsko vijeće Općine Krnjak

OBJAVLJENO 20.6.2017.

OBJAVLJENO 15.5.2017.

OBJAVLJENO 12.5.2017.

OBJAVLJENO 5.5.2017.