KAportal Gradskim tvrtkama samo za čišćenje i održavanje javnih površina i grobalja iz proračuna ide skoro 15 milijuna kuna | Karlovački informativni web portal

Gradskim tvrtkama samo za čišćenje i održavanje javnih površina i grobalja iz proračuna ide skoro 15 milijuna kuna

Nešto manje od 15 milijuna kuna iz karlovačkog će proračuna ove godine otići trima gradskim tvrtkama za čišćenje i održavanje javnih i zelnih površina, grobalja i slivnika.

Najviše, 8,9 milijuna kuna, dobit će Zelenilo za održavanje zelnih površina i grobalja. Bit će to za košnju, drvorede, cvijeće, održavanje dječjih igrališta, pješačkih staza, Foginovog kupališta…, te 9 gradskih i 13 grobalja u mjesnim odborima.

Čistoći će 3,1 milijun kuna Grad platiti za čišćenje javnih prometnih površina, pothodnika, javnog WC-a i sl., te odvoz glomaznog otpada, dok će Vodovodu i kanalizaciji za održavanje sustava oborinske odvodnje, odnosno, čišćenje slivnika itd. iz proračuna otići 2,8 milijuna kuna.

  • Nisu to jedini troškovi za ovogodišnje održavanja komunalne infrastrukture. Još 5,7 milijuna kuna otići će na održavanje javne rasvjete, što je povjereno Eni, pola miliijuna kuna predviđeno je za komunalno redarstvo, 650.000 kuna za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, 250.000 kuna za božićno-novogodišnje kićenje grada, a najviše, 28,3 milijuna kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.

    Ove godine, uz redovno održavanje, tim će novcem biti obnovljen asfalt na cestama koje idu kroz Donje Pokuplje, Banska Selnica, Kamensko, Vukmanić, sanirane makadamske u dijelovima Cerovca Vukmanićkog, Ladvenjka, Selišća, Male Jelse, Sjeničaka, Utinje i Turnja, dok bi, umjesto makadamskih, asfaltirane trebale postati neke u Škrtićima, Miljušima, Cvitakima, Donjoj Zastinji i Donjoj Švarči, Tičarnici itd.

    KAportal.hr

  • Odgovori