KAportal Grad Ozalj ozbiljno "puca" na turizam - daje potpore za smještajne kapacitete, za svaki novi ležaj po tisuću kuna | Karlovački informativni web portal

Grad Ozalj ozbiljno “puca” na turizam – daje potpore za smještajne kapacitete, za svaki novi ležaj po tisuću kuna

Ozljani koji se bave turizmom i planiraju nove smještajne kapacitete, mogli bi to lakše ostvariti uz gradske potpore.

Grad, naime, u 2018. planira 50.000 kuna za tu namjenu i to za ulaganje u nove smještajne kapacitete te za promotivne aktivnosti. Trebalo bi to i povećati broj ležajeva sa sadašnjeg 91, koliko ih je kod 13 iznajmljivača.

Ulaganja u smještajne kapacitete

  • – Mjera ulaganja u smještajne kapacitete dodjeljuje se u svrhu subvencioniranja ulaganja u smještajne kapacitete te podizanja njihove i to za izgradnju novih smještajnih kapacitete u iznosu od 1.000 kuna po novom ležaju. Potpora namijenjena ulaganju u promotivne aktivnosti odnosi se na sufinanciranje troškova izrade promotivnih materijala (tisak, photo,web/online) te sufinanciranje odlaska na sajmove i manifestacije izvan Ozlja, u iznosu od 1.000 kuna po računu, pojašnjava pročelnica Lidija Bošnjak.

    Korisnici potpora mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu, te druge pravne i fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Ozlja, a korisnik godišnje može dobiti 5.000 kuna. Inače, do sad je Grad za ovakve potpore isplatio nešto više od 23.000 kuna, no izdvajanja za turizam su desterostruko veća.

    Turistički projekti

    – Osim navedenih potpora i rada Turističke zajednice, u proračunu se za razne druge turističke aktivnosti godišnje izdvaja više od 200.000 kuna. Grad i TZ zajednički provode ili podržavaju razne turističke projekte, od kojih izdvajamo: Enjoyheritage – Interpretacijski centar Lović Prekriški, Adrenalinski park, Susret s rijekom, Projekt uređenja kupališta, Ljeto u Ozlju, Rumobil, Jaškovo – 2. Štrudlafest, uz utrku Run of heart, Mjesec Slave Raškaj, Vinari i vinarske manifestacije – Vivodina, Vrhovac, Ozaljski dvorski balovi u Zavičajnom muzeju, Izložba čipke u Ozlju/Sprang vikend, Maskenbal, Ozalj open taekwondo/Trekking u Vrhovcu, navela je Bošnjak.

    KAportal.hr

  • Odgovori