KAportal Duga Resa ima plan za zbrinjavanje otpada - za biorazgradivi otpad obiteljskim kućama komposteri, a stambenim zgradama spremnici | Karlovački informativni web portal

Duga Resa ima plan za zbrinjavanje otpada – za biorazgradivi otpad obiteljskim kućama komposteri, a stambenim zgradama spremnici

Jeftino zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, po sistemu sve što mi ne treba bacim u kontejner i čekam da ga Čistoća pokupi, uskoro će postati prošlost i što prije to shvatimo to će nam biti lakše, a i učinit ćemo pozitivni pomak u zaštiti okoliša u kojem živimo. Naime, u ponedjeljak na sjednici Vijeća trebala bi biti donijeta nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a gradski pročelnik Mladen Rakočević pojasnio je što Dugorešanima ova odluka donosi.

Bez primjedbi zainteresirane javnosti

Do sada vrlo mali broj gradova na svojim službenim stranicama objavio je prijedloge ove nove Odluke, jer to nije ni bila obveza po Zakonu o gospodarenju otpadom, već prema Zakonu o potrošačima. Koliko znam to su učinili Zagreb, Prelog, Zadar, Bjelovar, Karlovac i Duga Resa. Prema Uredbi Vlade RH svih 576 jedinica lokalne samouprave do 31. siječnja moraju donijeti ove odluke. Naš prijedlog sadržava sve Uredbom propisane točke, a smisao je poštivanje Europske direktive prema kojoj do 2022.godine treba za 50 posto smanjiti miješani komunalni otpad. Na naš prijedlog od zainteresirane javnosti nije pristigla ni jedna primjedba, ali na Odboru za Komunalno gospodarstvo bilo je različitih primjedbi, koje će vjerojatno biti izrečene i na Vijeću stoga bih želio radi informiranja javnosti istaknuti kako je Grad Duga Resa dužan postupati po Uredbama Vlade RH, a ukoliko neka JLS ne donese odluku kazne su drastične i za lokalnu upravu iznose od 100 do 300 tisuća kuna te za gradonačelnika 15 tisuća – kaže pročelnik Mladen Rakočević.

 • Nova Odluka predviđa da se na svakom obračunskom mjestu mora odvajati miješani od biorazgradivog i reciklabilnog otpada. Pod biorazgradivim otpadom podrazumijeva se kuhinjski otpad, a reciklabilni, plastika, papir i staklo odvajat će se zasebno.

  Svaki korisnik imat će mogućnost da se izjasni o broju odvoza, jer će se po novom cijene formirati kao fiksni dio, koji čini minimalna javna usluga i varijabilni, koji će ovisiti o boju odvoza.

  Fiksni i varijabilni dio cijene

  Mladen Rakočević

  U Gradu Dugoj Resi predvidjeli smo da bi pored kontejnera za miješani otpad obiteljske kuće imale kompostere, jer bi to bilo jeftinije i za davatelja usluga i za potrošače. Reciklabilni otpad, pored zelenih otoka, mora se moći skupljati i na svakom obračunskom mjestu, stoga planiramo podjelu označenih vrećica. Velik problem bit će osigurati prostor za postavljanje dodatnih spremnika za biorazgradivi otpad, a bit će potrebna i velika ulaganja, obzirom da imamo oko 4850 korisnika – pojašnjava Rakočević novosti koje će uslijediti.

  Obzirom da Dugorešani mjesečno plaćaju 51,53 kune za odvoz smeća, a činjenica je da će primjena ove odluke značiti velika ulaganja, stoga valja očekivati da će i cijena zbrinjavanja otpada u buduće sigurno biti povećana, samo je pitanje koliko. No, ovo nije slučaj samo Duge Rese, ovakva situacija dogodit će se u većini hrvatskih gradova, odnosno JLS.

  Vezano za cijene Uredbom Vlade također je propisano da odluka ide na Vijeće, a o cijenama, kad za to dođe vrijeme, odlučuje davatelj usluge uz prethodnu suglasnost Skupštine, odnosno gradonačelnika. Svaka kuća, osim onih za koje stvarno utvrdimo da su napuštene, morat će zadužiti spremnik za otpad – naglašava Rakočević.

  Nova odluka je pripremljena, a u budućnosti zasigurno će još biti dorađivana ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima. Sigurno je da će biti potrebno još puno vremena, a najviše mijenjana postojećih navika kao bismo doista i proveli ovakav sustav, koji već godinama uspješno funkcionira u razvijenim europskim zemljama.

  KAportal.hr

 • Odgovori