KAportal Od 1. do 6. listopada Dječji tjedan u Ozlju - u akciji posvećenoj djeci brojne aktivnosti i događanja | Karlovački informativni web portal

Od 1. do 6. listopada Dječji tjedan u Ozlju – u akciji posvećenoj djeci brojne aktivnosti i događanja

Tradicionalna akcija Dječji tjedan održat će se od 1. do 6. listopada i u Ozlju. Posvećena je djeci a kako bi se usmjerila pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu.

– Program Dječjeg tjedna u Ozlju obuhvaća raznolike aktivnosti, od kreativno edukativnih sadržaja (Pričaonica, radionica stripa, dramska radionica), sportskih aktivnosti, dječje participacije, kulturnih sadržaja (gostovanje KUD-ova, predstave za djecu) do zabavnih kao što su karaoke, igre bez granica, prikazivanje animiranog filma, kažu nam organozatori a ima ih podosta.

Gradska uprava, škola, vrtić, knjižnica, UDVDR RH PKŽ ogranak Zrinski i Frankopan Ozalj, KUD Vrhovac, KUD Vivodina, KUD Mahično, KUD Ključ Trg. Prije svih treba napomenuti iznimni doprinos volontera koji redovito svoje vrijeme i trud posvećuju radu za djecu i s djecom.

  • KAportal.hr

  • Odgovori