KAportal Devastirana "Oružana" mogla bi postati pokretač revitalizacije Zvijezde - jedan korak danas na vijećnicima Županijske skupštine | Karlovački informativni web portal

Devastirana “Oružana” mogla bi postati pokretač revitalizacije Zvijezde – jedan korak danas na vijećnicima Županijske skupštine

Vijećnike Županijske skupštine na današnjoj sjednici čeka skroman dnevni red – 13 točaka, od kojih su većina tehničke prirode ili izvješća o prošlogodišnjem poslovanju ustanova, ali tu ima i važnih tema koje bi mogle definirati bitne stvari u razvoju grada Karlovca i Karlovačke županije.

Kakva im je bila 2017., izvijestit će Natura Viva, Zavod za prostorno uređenje i Veleučilište Karlovac dok se očekuje i davanje suglasnosti da Razvojna agencija Karlovačke županije iz trgovačkog društva bude ustrojena kao javna ustanova. Utvrdit će vijećnici i načine financiranja Razvojnog fonda, dok je na dnevnom redu i projekt u koju su uprte oči zbog toga jer može značiti novi korak u toliko željenoj revitalizaciji karlovačke povijesne jezgre.

Nakon što je Grad Karlovac devastiranu bivšu vojarnu, povijesnu “Oružanu” prepustio Karlovačkoj županiji na upravljanje, sada Županija namjerava dijelove tog zdanja u centru grada prepustiti partnerima s kojima će realizirati Centar kompetencije. Radi se, naime, o projektu, kojeg namjeravaju realizirati srednje škole i Veleučilište u Karlovcu.

  • Kao što smo već pisali, očekuje se i usvajanje prijedloga da Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije ponovo bude 30. svibnja.

    KAportal.hr

  • Odgovori