KAportal Čari statistike - što je manje ljudi, manje je nezaposlenih: Ribnik i Saborsko konačno u nečem najbolji | Karlovački informativni web portal

Čari statistike – što je manje ljudi, manje je nezaposlenih: Ribnik i Saborsko konačno u nečem najbolji

Ribnik i Saborsko, bar po službenom broju nezaposlenih osoba, bolji su i od puno bogatijeg Kamanja: zajedno imaju samo tri nezaposlena stanovnika više nego što ih je u najmlađoj općini u Karlovačkoj županiji.

Po podacima HZZ Područnog ureda Karlovac, prošli je mjesec među nezaposlenima najmanje bilo onih s prebivalištem u Ribniku, samo 12, slijedi ga Saborsko sa 16 nezaposlenih, a treće je Kamanje, iz kojeg je 25 nezaposlenih, 26 ih je iz Lasinje, 36 iz Bosiljeva, 40 iz Žakanja, a 51 iz Tounja. Prebivalište u Rakovici ima 71 nezaposlen, 7 više je u Netretiću, 83 u Draganiću, 86 u Generalskom Stolu, a 95 u Krnjaku.

Iz Barilovića je 101 nezaposlen, Josipdola 147, Plaškog 151, Vojnića 187, dok među općinama najviše nezaposlenih ima Cetingrad, 212.

  • Od pet gradova najmanje nezaposlenih je u Ozlju, 128, u Slunju je 300, Dugoj Resi 355, Ogulin 491, dok je s prebivalištem u Karlovcu 1.442 nezaposlena. U županiji je prošli mjesec bilo 4.142 nezaposlenih.

    KAportal.hr

  • Odgovori