KAportal Badovinac Mandiću: Je li diploma novog direktora Mladosti priznata u RH i kako je bivši, s tehničkim smjerom, zadovoljavao uvjete natječaja, a ja ne? | Karlovački informativni web portal

Badovinac Mandiću: Je li diploma novog direktora Mladosti priznata u RH i kako je bivši, s tehničkim smjerom, zadovoljavao uvjete natječaja, a ja ne?

Nikola Badovinac, bivši gradski vijećnik i kandidat za gradonačelnika, koji prijavljivanjem na natječaje za direktore gradskih tvrtki, objasnio je, želi pokazati da se mahom biraju po stranačkom, HDZ-ovskom ključu, ali potaknuti i ostale da se prijavljuju dok se takva praksa ne promijeni i pokaže da su za direktorski posao sposobni i oni izvan tog sustava, javno je uputio pitanja gradonačelniku Damiru Mandiću o novom i bivšem direktoru Mladosti.

Točnije, o priznavanju američke diplome prvoga, Tihomira Jarnjevića, i ispunjavanju traženih uvjeta o struci drugoga, Tomislava Polića. Vjeruje, kaže, da je Jarnjevićeva dokumentacija pravovaljana, ali želi dokaz, kao i objašnjenje kako je strojarska struka Polića bila u skladu s uvjetima natječaja koji propisuje da direktor Mladosti mora imati zanimanje društvenog ili prirodnog smjera, ne tehničkog, kad njegova, ista takva, to nije.

Dopis koji mu je uputio prenosimo u cjelosti:

 • “Poštovani,

  prijavio sam se na natječaj za direktora trgovačkog društva Mladost d.o.o. Prema očekivanju nisam bio izabran. Ovaj put čak ne zbog moje nepodobnosti ili razine moje stručnosti, već zbog uvjeta kojeg nisam zadovoljavao.

  Uvjet koji nisam zadovoljavao, a tražen je u natječaju te se nalazi u Izjavi o osnivanju društva, a propisuje što direktor Društva mora zadovoljavati:

  − da ima visoku stručnu spremu – VII stupanj obrazovanja (magistar struke ili stručni specijalist), društvenog ili prirodnog smjera, ili višu stručnu spremu – VI stupanj obrazovanja (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik) društvenog ili prirodnog smjera.

  Naime ja sam inženjer strojarstva, a to spada u tehnički smjer te samo taj uvjet nisam zadovoljavao.

  Sporno je sljedeće: Prema kojem uvjetu je moguće da je bivši direktor tvrtke Mladost, gospodin Tomislav Polić, dipl. ing. stroj., izabran na funkciju direktora kada isto nije zadovoljavao uvjet o smjeru obrazovanja, a koji je prema Izjavi o osnivanju morao imati iste uvjete koji su bili i na zadnjem natječaju? Podsjećam da je tražen društveni ili prirodni smjer prema uvjetima natječaja propisanim temeljem Izjave o osnivanju.

  Uvidom u Izjave o osnivanju društva (dostupno na sudu u Karlovcu), a pregledao sam sve izmjene od 2007. pa do danas, jasno se vidi da direktor društva mora imati društveni ili prirodni smjer. Nažalost, gospodin Polić taj uvjet nije mogao zadovoljiti te je upitno kako je mogao biti izabran za direktora. Molim Vas da mi dostavite odgovor koji bi objasnio regularnost izbora gospodina Tomislava Polića, dipl. ing. stroj. Tko je kriv za nepoštivanje uvjeta iz Izjave o osnivanju? Možda vam DORH može pomoći u traženju istine?

  Isto tako, smatram da je potrebna revizija izbora direktora i ravnatelja gradskih tvrtki i ustanova kako bi se ustanovila regularnost njihovih izbora jer se „griješilo”. Istraživanjem sam saznao da je bilo još natječaja na kojima su izabrani direktori koji nisu zadovoljavali uvjet o stupnju i smjeru obrazovanja. To se odnosi na period od 2000. godine pa do danas. Predlažem i da Izjava o osnivanju pojedinog Drušva i ustanove bude javno dostupna. Možda da se objavi na službenoj stranici od Grada ili na stranici od pojedine tvrte ili ustanove?

  Sljedeće što bih želio da mi se razjasni, a tiče se novoizabranog direktora tvrtke Mladost, gospodina Tihomira Jarnjevića. U medijima je navedeno da je gospodin Jarnjević stekao diplomu s visokom stručnom spremom poslovnog upravljanja u SAD-u, a Agencija za znanost i obrazovanje izjednačila ju je sa zvanjem prvostupnika ekonomije. U posjedu sam zapisnika sa 8. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 336. akademskoj godini (2004./2005.) koja je održana 9. veljače 2005. godine. U prilogu ovog dopisa se nalazi zapisnik sa te sjednice. Točka 8. dnevnog reda je Nostrifikacije. U toj točci piše da se gospodinu Tihomiru Jarnjeviću ne priznaje potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti, ekonomija, smjer menadžment

  Molim da mi dostavite Odluku o Priznavanju visokoškolske kvalifikacije gospodina Tihomira Jarnjevića, izdane od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Vjerujem da gospodin Jarnjević ima pravovaljanu dokumentaciju sa kojom je i pristupio na natječaj za direktora trgovačkog društva Mladost d.o.o., ali bih ipak želio Odluku na uvid.

  Link na zapisnik sa 8. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu:
  http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Senat/Sjednice/2004_2005/8._sjednica_9_2_2005.pdf

  Imam još jednu spornu situaciju, a to je izjava koja je dana Kaportalu nakon izbora novog direktora:

  – Nadzorni odbor je odluku o imenovanju Jarnjevića donio jednoglasno, zaključili smo da je njegov program i plan rada konkretniji, pa smo ocijenili da je bolji izbor za čelnog čovjeka Mladosti, rekao nam je Belavić. Zanimljivo, po Belaviću jedna od referenci za izbor je i ta da je Jarnjević obiteljski čovjek.

  http://kaportal.rtl.hr/mladost-dobila-novog-direktora-tihomir-jarnjevic-izabran-jednoglasno-nikola-badovinac-opet-nije-uspio/

  Sporno je što je kod procesa izbora novoizabrani direktor klasificiran obiteljskim čovjekom. Naravno da ne tvrdim suprotno, ali molim da mi se objasni po kojem to kriteriju ja nisam obiteljski čovjek? Vjerojatno Nadzorni odbor tvrtke Mladost d.o.o. to može objasniti jer očito imaju uvida u moj privatni život pa da i ja nešto o sebi naučim.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.

  S poštovanjem,

  Nikola Badovinac, ing. stroj.”

  Na javno postavljena pitanja javne odgovore Mandić će dati na jutrošnjoj pressici.

  KAportal.hr

   

 • 6 komentara

  1. Ajd ti lepo spakuj kofer pa dok si mlad pravac Dojčerland, jak si moš gurat japaner to ti je duplo plaćeno.

  2. “Malo” je čudno da Badovinca diskvalificiraju jer je strojar a bivši direktor je izabran kao strojar.
   Ta tema nije zanimala “svevišnjeg” na duhovnoj obnovi u hercegovini.

  3. Dragi moji,
   Tihomir dobro vesla … Ledo, Heineken, Atlantic grupa, Mladost … A jel’ nekog preveslao? Nadam se da ćemo uskoro saznati.

  Odgovori