KAportal 7 DANA NA 4 RIJEKE: Gradsko vijeće prihvatilo Operativni plan KŠZ-a, dokument od izuzetne važnosti za razvoj sporta | Karlovački informativni web portal

7 DANA NA 4 RIJEKE: Gradsko vijeće prihvatilo Operativni plan KŠZ-a, dokument od izuzetne važnosti za razvoj sporta

IZVJEŠĆE KŠZ ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Karlovca je na posljednjoj sjednici održanoj prije tjedan dana prihvatilo Izvješće o radu Karlovačke športske zajednice za 2017. godinu. U zaključku izvješća konstatira se da je prošle godine zabilježen oporavak sporta financijskom i rezultatskom smislu a KŠZ je uspjela ostvariti većinu postavljenih ciljeva. Pritom je prioritet bio na stabiliziranje rada klubova u organizacijskom smislu što je, pak, rezultiralo povećanju mladih u sportu i organizaciju rekreativnih sadržaja. Karlovačka športska zajednica procjenjuje da će se veći pomak u radu s mlađim uzrastima dogoditi prelaskom rada škola u jednu smjenu kojom prigodom bi se oslobodilo puno termina u poslijepodnevnim satima za treninge najmlađih a izbjegli sada nepopularno treniranje u kasnim večernjim satima koji bi se moglo ustupiti za rekreaciju građana. Pomoć klubovima učinjena je kroz program financiranja liječničkih pregleda i programom stipendiranja perspektivnih i vrhunskih sportaša. KŠZ je pomogla i u organizaciji projekata namijenjenih rekreativnim skupinama građana.

Rad članica Karlovačke športske zajednice u 2017. godini financiran je u iznosu od 7. 091 milijun kuna od čega 93% ili 6.996 milijuna kuna iz Gradskog proračuna, 335.000 kuna iz sredstava Zajednice sportova Karlovačke županije, te 110.000 kuna je prihod od donacije Hrvatskog olimpijskog odbora itd.

 • Na istoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je i Operativni plan KŠZ-a za razdoblje od 2018. – 2020. godine. taj je dokument izuzetno važan za razvoj karlovačkog sporta jer Strategiju razvoja KA-sporta koje je ranije već usvojena a pripremljena je u skladu za zakonom o športu, Strategijom razvoja hrvatskog sporta te Bijelom knjigom o sportu Europske komisije.

  Misija KŠZ kroz provedbu Strategije je osigurati adekvatne i pristupačne objekte te stručne kadrove koji će omogućiti dugoročni i održivi razvitak vrhunskih sportaša, sportskih i rekreacijskih aktivnosti za sve građane. Vizija pak, do 2020. godine vidi Karlovac kao grad u kojem će barem 30% građana biti uključeno u sportske aktivnosti koja će kroz razvijenu ponudu rekreativnih sadržaja poboljšati kvalitetu život građana, a turistički potencijali grada trebali bi biti razvijeni i kroz sportske aktivnosti, dok bi održivi razvoja sporta trebao biti osiguran primjerenim objektima i stručnim kadrovima.

  PRIMJENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU NA SPORTSKE UDRUGE

  Određene dileme koje su postojale oko primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge a uslijedile su nakon mišljenja Ministarstva turizma od 20. ožujka 2018. godine pod nazivom: Sportska udruga i pripreme za sportaše, kao i same odredbe članaka 62.,68. i dr. iz Zakona o pružanju usluga u turizmu, konačno su razjašnjenje.

  Kako primjena ovog Zakona ne bi otežala poslovanje sportskih udruga i uzrokovala dodatne troškove u organizaciji priprema i natjecanja HOO se založio da se utvrdi odgovarajuće mišljenje Ministarstva turizma u odnosu na primjenu navedenog Zakona.

  HOO je u dopisu Ministarstvu turizma napomenu da putovanje članova sportske udruge u svrhu obavljanja zadaća na pripremama i natjecanju, ima značaj službenog putovanja u svrhu izvršenja djelatnosti sportske udruge, neovisno o tome da li se radi o Hrvatskom olimpijskom odboru, nacionalnom sportskom savezu ili sportskom klubu. Svaki od ovih pravnih osoba u sustavu sporta ima svoju točno utvrđenu sportsku djelatnost i kada se organiziraju pripreme ili odlazak na natjecanje, to nije izlet, već je to putovanje radi obavljanja posla, određene zadaće sportske udruge u sportskoj djelatnosti u sustavu sporta Republike Hrvatske. Kada putuju sportaši na pripreme i natjecanje razvidni je da se ne radi o turističkom poslovanju, jer se za putovanje i sudjelovanje na pripremama ili natjecanju sredstva osiguravaju od strane sportske udruge, u pretežnoj mjeri kao realizacija programa javnih potreba u sportu na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini, sukladno odredbama Zakona o sportu, za što se sredstva u pravilu osiguravaju iz Državnog proračuna ili proračuna na županijskoj ili lokalnoj razini, a u određenoj mjeri i iz vlastitih sredstava sportske udruge. Sredstva za organizaciju putovanja dio su troškova priprema ili natjecanja, ne tereti sportaše osobno, već troškove realizacije programa sportske udruge, što potvrđuje da se radi o službenom putu, a ne paket aranžmanu ili izletu.

  Sukladno navedenom dostavljeno je mišljenje Ministarstva od 11. travnja 2018. godine: „Ministarstvo turizma navodi da odlazak sportaša, članova športskih udruga na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini na pripreme i natjecanja u organizaciji HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih klubova, koji je financirana od strane HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih udruga nije paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, s obzirom da su putovanja dio pripreme ili natjecanja sportaša kojim isti izvršavaju djelatnost sportskih udruga, saveza ili HOO-a, niti su sportaši putnici u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Sukladno navedenom sportske udruge u obavljanju svoje osnovne zadaće provedbe programa priprema i natjecanja ne podliježu obvezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te imajući u vidu mišljenje Ministarstva turizma, koje se nalazi u prilogu, obavještavamo sve članove HOO-a o ovom mišljenju, s preporukom da o istom izvijeste svoje članice.“

  (izvor HOO)
 • Odgovori