KAportal 250 gimnazijskih priča uz 250 godina Gimnazije (1) | Karlovački informativni web portal

250 gimnazijskih priča uz 250 godina Gimnazije (1)

Kako škola nastade

U izvješću Gimnazije za školsku 1905./1906. godinu ravnatelj Rudolf Strohal napisao je opširnu raspravu o povijesti škole i između ostalog: „Današnja kr. velika realna gimnazija u Karlovcu nastala je iz prvotna dva zavoda, iz kr. velike gimnazije u Karlovcu i c. kr. velike realke u Rakovcu… Po dobi je stariji zavod gimnazija. O gimnaziji počelo se u Karlovcu raditi već godine 1764. Ove godine bio je prihvaćen od vrhovne vojne oblasti u Beču prijedlog zapovijedajućeg generala u Karlovcu da se pozovu Piariste… da uče mladež latinski i njemački jezik, računstvo i moral na temelju katekizma…“ Tako je to počelo.

  • Odgovori